busforus

Discover The Istanbul Routes and Stops Contact Buy Ticket

Help

Privacy Policy

İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ
Merkezi Hava Limanı Karşısı İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:10 34149 Yeşilköy/İstanbul adresi olan İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “ULAŞIM A.Ş.”), http://busforus.istanbul  ve bu alan adları aracılığı ile ilerlemiş tüm linkler üzerinden ziyaretçilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri (“KVK mevzuatı”) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (“GDPR”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermektedir.
ULAŞIM A.Ş.’nin, KVK mevzuatı ve GDPR’dan doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu Çerez Bilgilendirme Metni (“Çerez Bilgilendirme Metni”) ile Şirket tarafından kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmek isteriz. 
Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz 
Çerezler vasıtasıyla https://busforus.istanbul adresimizde işlem güvenliği kayıtlarınız ile konum verilerinizi işlemekteyiz. 
Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?
Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada kullandığımız çerezler, cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır. 
İnternet sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece internet sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. 
İnternet sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:  

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi
İnternet sitemiz tarafından oluşturulan çerezler internet sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan https://busforus.istanbul alan adı altında sunulan internet sitemiz tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.
Çerezleri Kabul Etmek Sizin Elinizde
İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve internet sitemize erişim sağlamanızı ya da internet sitemizin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.
Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. 
Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak, çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz www.aboutcookies.org ile www.youronlinechoices.eu adreslerini tıklayabilirsiniz. Site içerikleri İngilizcedir. 
Kişisel Verilerin Güvenliği
Çerezler işbu Çerez Bilgilendirme Metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup ilgili tüm işlemler KVK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, Şirketimiz tarafından KVK mevzuatına ve GDPR’a uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.
İnternet sitemiz tarafından işlenen kişisel veriler hakkında daha detaylı bilgi için https://busforus.istanbul İnternet Sitesi KVK Aydınlatma Metnini okumanızı rica ederiz.
Bilgi Edinme Hakkınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Şirkete başvurarak kişisel verilerinizin (i) işlenip işlenmediğini öğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iii) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (iv) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme; (v) kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik/yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (vi) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; (vii) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. 
KVKK kapsamında, işbu Aydınlatma Metni kapsamında ilgili kişi sıfatını haiz internet sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerine ilgili başvuruda bulunmak istemesi halinde, başvurularını https://ulasim.istanbul/kvkk linkindeki linkindeki Veri Sorumlusuna Başvuru formu ile,
Hava Limanı Karşısı İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:10 34149 Yeşilköy/İstanbul adresine bizzat veya kimlik teyidinin yapılması sağlanarak yazılı olarak; ya da
•    Kayıtlı elektronik posta (istanbulotobus@hs01.kep.tr) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgili kişi tarafından ULAŞIM A.Ş.’ye daha önce bildirilen ULAŞIM A.Ş.’nin sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle  kvkk.busforus@ulasim.istanbul iletebilirler. 

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, ilgili kişi tarafından yapılacak başvuruda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
ULAŞIM A.Ş., Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak başvurucunun başvuruda belirttiği adrese elektronik posta veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.
İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz dolayısıyla KVK mevzuatı ve GDPR’a uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. 

İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi